Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

onatequila
onatequila
onatequila
2978 b980
Reposted fromrof rof viaNorthwolf Northwolf
onatequila

April 09 2018

onatequila
7557 abe5 500
Reposted fromtfu tfu viakrewzwodka krewzwodka
3871 8a71 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarzuczasty rzuczasty
onatequila
7592 17de
Reposted fromzciach zciach viadzony dzony
onatequila
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadzony dzony
onatequila
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
onatequila
onatequila
onatequila
4690 7685 500
Reposted fromtfu tfu viainnocent-whisper innocent-whisper

March 29 2018

onatequila
onatequila
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarzuczasty rzuczasty
onatequila
onatequila
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viarzuczasty rzuczasty

March 10 2018

onatequila
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl