Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

onatequila
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viamoth-into-flame moth-into-flame
onatequila
5297 46e4
Galeria Rusz
Reposted fromfelicka felicka viakrewzwodka krewzwodka
8962 2136 500
Reposted fromikari ikari viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viakrewzwodka krewzwodka
1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
onatequila
5456 3dc8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadzony dzony
onatequila
Reposted fromworst-case worst-case viadzony dzony
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viadzony dzony
onatequila
4459 362c 500
Reposted fromvandalize vandalize viadzony dzony
6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

May 29 2017

onatequila
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
onatequila
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasandycopper sandycopper
onatequila
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasandycopper sandycopper
onatequila
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
0297 0f76

serious:

who were you?

onatequila
onatequila

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasandycopper sandycopper
onatequila
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viasandycopper sandycopper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl