Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

onatequila
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzuczasty rzuczasty

October 10 2018

onatequila
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
onatequila

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
onatequila
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viarzuczasty rzuczasty
onatequila
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove viarzuczasty rzuczasty
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadzony dzony

April 16 2018

onatequila
onatequila
onatequila
2978 b980
Reposted fromrof rof viaNorthwolf Northwolf
onatequila

April 09 2018

onatequila
7557 abe5 500
Reposted fromtfu tfu viakrewzwodka krewzwodka
3871 8a71 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarzuczasty rzuczasty
onatequila
7592 17de
Reposted fromzciach zciach viadzony dzony
onatequila
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadzony dzony
onatequila
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
onatequila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl