Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

onatequila
6214 c0e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
onatequila
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viadzony dzony
onatequila
0687 d73b 500
onatequila
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viarzuczasty rzuczasty
onatequila
– Nigdy mnie nie kochał – szepcze – podły kłamca.
– Skąd wiesz? – pytam. – Ktoś mówi Ci, że jest noc. Pokazuje księżyc. Po dwunastu godzinach nazwiesz go kłamcą?
— Aleksander Minkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzuczasty rzuczasty
onatequila
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viarzuczasty rzuczasty
onatequila

February 02 2018

onatequila
onatequila
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viamglistyporanek mglistyporanek
onatequila
onatequila
2192 af19
onatequila
Reposted fromFlau Flau viadzony dzony
onatequila

* * *
każde
zdanie może
wyglądać jak
poezja

wystarczy
dużo spacji
najebać

— K. Buczyński, fb
Reposted fromrzuczasty rzuczasty
onatequila
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viamglistyporanek mglistyporanek
onatequila
onatequila
8081 a354 500
sprawy, które bolą
onatequila
Reposted fromshakeme shakeme viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl