Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

onatequila
6876 b7db
...
onatequila
onatequila
onatequila
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viarzuczasty rzuczasty
onatequila
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamglistyporanek mglistyporanek
onatequila
onatequila
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viakrewzwodka krewzwodka
onatequila

October 24 2018

onatequila
2723 ae5a 500
Reposted fromhare hare viainnocent-whisper innocent-whisper
onatequila
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viakrewzwodka krewzwodka
onatequila
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viamglistyporanek mglistyporanek
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viamglistyporanek mglistyporanek
onatequila
0991 4d1f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony
onatequila
8718 d47c 500
Reposted fromoll oll viainnocent-whisper innocent-whisper
onatequila
onatequila
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viakrewzwodka krewzwodka

October 23 2018

onatequila
Why don't I
Reposted fromanabee anabee viamglistyporanek mglistyporanek
onatequila

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzuczasty rzuczasty

October 14 2018

onatequila
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl